bestudio logo

architecture

design consultant

sayembara rusunami di kawasan perkotaan landmark kota jayapura

Penghargaan dan publikasi yang kami terima selama ini, kami anggap sebagai bentuk penerimaan publik akan gagasan dan pemikiran kami.

select award
& publication

by location | by year